dnes je 3.6.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1391

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.3.10.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1391

JUDr. Martin Kareš

[Účinky podzástavního práva vůči zástavnímu dlužníkovi]

K odst. 1

Ke vzniku podzástavního práva není třeba souhlasu zástavního dlužníka, tedy vlastníka prvotní zástavy (tj. podzástavy). K nabytí účinků podzástavního práva vůči němu však dochází alternativně buďto jeho vyrozuměním, anebo zápisem do veřejného seznamu či rejstříku zástav. Účelem komentovaného ustanovení je ochrana zástavního dlužníka, který je v dobré víře, že není zastavená pohledávka, kterou zajišťuje jeho zástava. Povinnosti ukládané zástavnímu dlužníku mohou být vynucovány pouze v případě, že ví o zastavení své pohledávky. Pokud je obligační dlužník zastavené pohledávky odlišný od zástavního dlužníka, je třeba vyrozumět i jeho.

K odst. 2

Oznámení o vzniku podzástavního práva může vůči zástavnímu dlužníkovi učinit podzástavce nebo podzástavní věřitel. Podzástavce je vůči podzástavnímu dlužníku ve smluvním vztahu a není proto nutné, aby mu existenci podzástavního

Nahrávám...
Nahrávám...