dnes je 25.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1393

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.3.10.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1393

JUDr. Martin Kareš

[Vznik práva podzástavního věřitele na uspokojení]

Podzástavní věřitel se může domáhat uspokojení z podzástavy místo podzástavce, jakmile je dluh zajištěný podzástavním právem splatný.

Smysl podzástavního práva je možnost, aby se podzástavní věřitel uspokojil z podzástavy namísto podzástavce. K tomu může dojít v případě splnění tří podmínek:

  • - účinnost podzástavního práva vůči zástavnímu dlužníku,
  • - splatnost pohledávky zajištěné podzástavním právem (tj. pohledávka podzástavního věřitele vůči podzástavci),
  • - splatnost pohledávky podzástavce vůči zástavnímu dlužníku.

Pokud by byla splatná jen pohledávka podzástavního věřitele, měl by právo, aby mu byla zastavená pohledávka postoupena.

Pokud by naproti tomu byla splatná jen pohledávka podzástavce, nemohl by podzástavní věřitel žádat ani plnění od obligačního

Nahrávám...
Nahrávám...