dnes je 23.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 169

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.11.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 169

JUDr. Martin Kareš

[Zrušení s likvidací a bez likvidace]

K odst. 1

Obecně platí, že po zrušení právnické osoby následuje její likvidace. Z tohoto pravidla existují dvě výjimky: jestliže celé jmění právnické osoby nabývá její právní nástupce nebo jestliže tak stanoví zákon.

K první výjimce dochází:

  • - při přeměnách společností v důsledku fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka,
  • - při zrušení společenství vlastníků jednotek, kdy práva a povinnosti společenství přecházejí na vlastníky jednotek podle § 1216.

Ke druhé výjimce dochází:

  • - při zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek je zcela nepostačující (§ 173 odst. 2),
  • - pokud obchodní korporace nezaloží do sbírky listin řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období – k jejímu zrušení bez likvidace však může dojít pouze za předpokladu, že se jí nepodaří doručit výzvu k nápravě, nevyjde-li najevo, že její majetek postačuje alespoň na úhradu nákladů likvidace, a nebylo-li by zrušením bez likvidace podstatně zasaženo do práv třetích osob (§ 105a ZVR).

K odst. 2

Toto ustanovení zakládá nevyvratitelnou zákonnou domněnku zrušení právnické osoby s likvidací, pokud z obsahu právního jednání nebude zřejmé, že jde o zrušení bez

Nahrávám...
Nahrávám...