dnes je 25.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 173

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.11.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 173

JUDr. Martin Kareš

[Zrušení bez likvidace]

K odst. 1

Právnická osoba se při přeměně zrušuje v případě fúze nebo rozdělení rozštěpením, a to postupem, který je blíže upraven v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Tento zákon dále v § 345 odst. 1 ZPřem upravuje, že jestliže ve veřejné obchodní společnosti zanikne účast všech společníků s výjimkou jediného, může tento poslední společník prohlásit, že se veřejná obchodní společnost zrušuje bez likvidace a že převezme její jmění. Ve všech těchto případech se právnická osoba zrušuje bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

Účinnost přeměny právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku nastává dnem zápisu do veřejného rejstříku (§ 177 odst. 1). U právnických osob, které se do veřejného rejstříku nezapisují, je přeměna účinná účinností rozhodnutí nebo smlouvy o přeměně.

K odst. 2

Právnická osoba se zrušuje bez likvidace také tehdy, pokud je "osvědčen" její úpadek ve smyslu § 131 odst. 1 IZ (úpadek tedy nemusí být jednoznačně prokázán) a pokud následně dojde ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo z důvodu zcela nepostačujícího majetku podle § 308

Nahrávám...
Nahrávám...