dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1916

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1916

Mgr. Martin Hošek

[Vadné plnění]

K odst. 1

Odst. 1 se dle mého názoru nebude aplikovat na kupní smlouvu, směnnou smlouvu a smlouvu o dílo, a to z důvodu jejich zvláštní právní úpravy.

Komentované ustanovení obsahuje demonstrativní (neúplný) výčet případů, kdy se plnění považuje za vadné. Vadnost plnění se posuzuje k okamžiku jeho realizace, tzn. převzetí daného plnění (kdy měl věřitel možnost si věc prohlédnout a případné vady zjistit).

Dlužník má povinnost plnit bez vad, přičemž předmět plnění má mít vlastnosti vymíněné nebo obvyklé, aby jej šlo použít v souladu s účelem zřejmým ze smlouvy. Dlužník tuto povinnost nesplnil zejména:

  1. poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti. Jedná se o základní kategorii vadného plnění, která spočívá v tom, že předmět plnění nemá vlastnosti (či některou z vlastností) sjednané mezi věřitelem a dlužníkem. Může se jednat např. o dodání vozidla s nižší než sjednanou výbavou.
  2. neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují. Tato kategorie vadného plnění dopadá na případy, kdy předmět plnění nemá všechny obvyklé vlastnosti, které jsou třeba k jeho užití v souladu s účelovým určením. Pro úplnost dodávám, že se nejedná o vadné plnění, když na konkrétní vadu dlužník předem, příp. ve smlouvě, věřitele upozorní.
  3. ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k
Nahrávám...
Nahrávám...