dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1917

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1917

Mgr. Martin Hošek

[Nápadná a zřejmá vada]

Obsahuje-li předmět plnění nápadnou a zřejmou vadu již při uzavírání smlouvy, tak se nejedná o vadné plnění dlužníka. To stejné platí i o vadě, kterou bylo možné zjistit při uzavírání smlouvy z veřejného seznamu. Dané ustanovení představuje projev zásady, že si má věřitel vždy před uzavřením smlouvy alespoň zběžně prověřit vlastnosti předmětu plnění.

Naplnění definice nápadné a zřejmé vady se bude posuzovat s ohledem na § 4 odst. 1, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka a současně schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností. Podstatné tedy je, zda předmět plnění obsahuje takové vady, kterých by si průměrný člověk při obvyklé kontrole vlastností daného předmětu musel všimnout.

Nejčastějšími vadami zjistitelnými z veřejného seznamu jsou vady uvedené v katastru nemovitostí, přičemž

Nahrávám...
Nahrávám...