dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1925

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.2.12
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1925

Mgr. Martin Hošek

[Právo na náhradu škody]

Nabyvatel není uplatněním práv z vadného plnění omezen v nárokování případné náhrady škody vzniklé vadou věci. Je však třeba poukázat na to, že se nabyvatel nemůže prostřednictvím jiných právních prostředků (mj. ve formě náhrady škody) domáhat toho, k čemu slouží práva z vadného plnění. Náhradu škody může nabyvatel uplatnit v návaznosti na škodu, která mu vznikla v souvislosti s vadou

Nahrávám...
Nahrávám...