dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2088

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2088

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

[Splnění povinnosti odevzdat věc kupujícímu]

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu tím, že

  • umožní kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a

  • včas mu to oznámí.

Zákon nechává určení místa plnění na dohodě stran. Nicméně pokud strany místo plnění neujednaly ve smlouvě a ani ho nelze určit z povahy závazku nebo účelu plnění, použije se obecné ustanovení o plnění nepeněžitého závazku v § 1955. Dle tohoto ustanovení plní nepeněžitý dluh dlužník (zde prodávající) v místě svého bydliště nebo sídla.

Povinností prodávajícího je také včas oznámit kupujícímu, že mu umožní nakládat s věcí v místě plnění.

Ze zákona nevyplývá, že tuto oznamovací povinnost prodávající nemá v případě, že se strany dohodly na pevném termínu dodání věci. Lze doporučit, aby i v případě pevného termínu dodání věci učinil prodávající oznámení vůči kupujícímu. Domníváme se, že uvedený postup je

Nahrávám...
Nahrávám...