dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 316

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.3.2.4.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 316

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Změna sídla nadace

Jednou z obligatorních náležitostí nadační listiny je i sídlo nadace. V nadační listině postačí uvést pouze obec (např. Praha, Brno). V nadačním rejstříku musí být uvedena (zapsána do něj) celá adresa sídla nadace. Tento postup je praktický, neboť změnu adresy sídla v rámci obce lze realizovat pouze rozhodnutím statutárního orgánu nadace. V případě změny sídla mimo obec jde o změnu nadační listiny, k čemuž se vyžaduje notářský zápis. O změně sídla nadace může rozhodnout po předchozím vyjádření dozorčí rady správní rada. Nadační listina může možnost změnit sídlo nadace vyloučit.

V případě, že by mělo dojít k přemístění sídla nadace do zahraničí, je nezbytné schválení soudu. Ten přemístění sídla neschválí, pokud pro to není vážný důvod (posouzení, zda je dán vážný důvod pro přemístění sídla bude na soudu), nebo pokud by změna sídla

Nahrávám...
Nahrávám...