dnes je 22.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Metodika k cenové regulaci oboru vodovodů a kanalizací pro roky 2022–2026

24.11.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Pro obor VaK je stanoven závazný postup kalkulace ceny. Do kalkulace ceny mohou být zahrnuty pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň. Tyto podmínky jsou platné pro všechny prodávající. Prodávající je povinen sestavit cenovou kalkulaci ceny v souladu s pravidly cenové regulace a na jejím základě následně uplatňovat cenu pro vodné a stočné.

Aktuální verze příručky je k dispozici ke stažení z webových stránek Ministerstva financí na adrese zde. V jednotlivých kapitolách je postupně představen postup pro sestavení kalkulace ceny, včetně časové osy, ve které jsou jednotlivé kroky postupu realizovány..Citujeme:

Rozdělení provozované oblasti na dílčí lokality

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

E-document

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Komentáře judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...