dnes je 18.6.2024

Input:

Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy

18.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12
Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI).

Míra podpory:

 • - Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 214 mil. Kč.

Pro jednotlivé ITI aglomerace je alokace rozdělena následovně:

 • - Ostravská metropolitní oblast – 110 mil. Kč,
 • - Olomoucká aglomerace – 8 mil. Kč,
 • - Zlínská aglomerace – 89 mil. Kč,
 • - Jihlavská aglomerace – 7 mil. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • - kraje, obce, veřejný sektor.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

 • - Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:

   • - tepelné čerpadlo,
   • - kotel na biomasu,
   • - zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
 • - Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
  • Instalace solárně – termických systémů.

  • Instalace fotovoltaických systémů.

  • Rekonstrukce, či výměna

Nahrávám...
Nahrávám...