Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí

9.4.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Oddělení 2602 - Oceňování majetku ministerstva financí zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek, zodpovídá za zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti oceňování majetku.

Nahlédněte do Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2019PDF (174kB

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz