dnes je 31.3.2023

Input:

Společné prohlášení vlastníků o odstranění vad prohlášení dle § 1168 NOZ

27.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.2
Společné prohlášení vlastníků o odstranění vad prohlášení dle § 1168 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKŮ O ODSTRANĚNÍ VAD PROHLÁŠENÍ

(dále jako "Prohlášení")

podle § 1168 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ"), a dále též dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k nebytovým prostorům a doplňují některé zákony

(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů,

které učinili níže uvedení účastníci:

Karel Galimatiš

datum narození 26. 10. 1955

bytem Šimberská č.p. 222, Vrané nad Vltavou, PSČ 252 46

rodné číslo 551126/1066

(dále jako "Karel Galimatiš")

a

Jitka Kakostová

datum narození 21. 7. 1977

bytem Šimberská č.p. 222, Vrané nad Vltavou, PSČ 252 46

rodné číslo 775721/1121

(dále jako "Jitka Kakostová")

(dále společně také jako "účastníci")

Článek I.

Jednotky

 1. 1.1. Účastníci prohlašují, že dne .......... uzavřeli "Dohodu spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a prohlášení spoluvlastníků budovy o vymezení jednotek v budově" (dále jen "Dohoda"), na jejímž základě došlo ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví účastníků k budově č.p. 222, umístěné na pozemku parc. č. st. 289/1 (dále jako "budova"), a dále pozemku parc. č. st. 289/2 o výměře 100 m2 (zastavěná plocha a nádvoří, dále jako "pozemek"), vše v katastrálním území Vrané nad Vltavou, obec Vrané nad Vltavou, část obce Vrané nad Vltavou, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha, a to tak, že v budově byly vymezeny 4 bytové jednotky, přičemž jednotliví účastníci se stali vlastníky následujících jednotek:
  • jednotka č. 222/1, byt 2+1, jež je umístěna v 1. nadzemním podlaží budovy, a s ní nerozlučně spojený spoluvlastnický podíl na budově a pozemku ve výši 6218/29419, se stala výlučným vlastnictvím Karla Galimatiše

  • jednotka č. 222/2, byt 2+1, jež je umístěna ve 2. nadzemním podlaží budovy, a s ní nerozlučně spojený spoluvlastnický podíl na budově a pozemku ve výši 8427/29419, se stala výlučným vlastnictvím Karla Galimatiše

  • jednotka č. 222/3, byt 2+1, jež je umístěna v 1. nadzemním podlaží budovy, a s ní nerozlučně spojený spoluvlastnický podíl na budově a pozemku ve výši 6217/29419, se stala výlučným vlastnictvím Karla Galimatiše

  • jednotka č. 222/4, byt 2+1, jež je umístěna ve 2. nadzemním podlaží budovy, a s ní nerozlučně spojený spoluvlastnický podíl na budově a pozemku ve výši 8557/29419 se stala výlučným vlastnictvím Jitky Kakostové

1.2. Výše uvedené jednotky a nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 845, č. 863 a č. 864 vedené pro k.ú. Vrané nad Vltavou Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP Praha.

Článek II.

Společné prohlášení vlastníků o opravě Prohlášení vlastníka

 1. 2.1. Spoluvlastníci prohlašují, že v prohlášení vlastníka, jež bylo součástí Dohody (dále jen "Prohlášení vlastníka"), byly vadně vymezeny jednotky č. 222/1 a č. 222/3, kdy k jednotce č. 222/3 byl omylem přiřazen pokoj 1 o výměře 16,73 m2, když tento pokoj správně patří k jednotce č. 222/1.
 2. 2.2. Z tohoto důvodu se spoluvlastníci dohodli na odstranění vad Prohlášení vlastníka a činí tímto toto Prohlášení, že ve znění Prohlášení vlastníka dochází k následujícím změnám:
  1. 2.2.1. Nové vymezení jednotek v budově po odstranění vad Prohlášení vlastníka

Po provedení opravy se v Budově nacházejí následující jednotky:

 • - Jednotka č. 222/1 je byt o velikosti 3+1, jež je umístěn v 1. nadzemním podlaží budovy. Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 78,91 m2.

Jednotka č. 222/1 se skládá z:

 
i. kuchyň 9,75 m2
ii. předsíň 9,67 m2
iii. koupelna 3,51 m2
iv. WC
v. pokoj 1 16,73 m2
vi. pokoj 2 14,47 m2
vii. pokoj 3 16,73 m2
viii. sklep umístěný v 1. PP budovy a označený ve schématu jako místnost A7 1,71 m2
ix. sklep umístěný v 1. PP budovy a označený ve schématu jako místnost A8 4,90 m2

Vybavení náležející k jednotce:

i. kuchyňská linka 1 ks
ii. sporák 1 ks
iii. vana 1 ks
iv. umyvadlo 1 ks
v. WC mísa s nádrží 1 ks
vi. měřící technika 1 ks

K vlastnictví jednotky dále patří:

 • nenosné vodorovné konstrukce (podlaha včetně podlahové krytiny a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu),

 • nenosné svislé konstrukce (bytové příčky),

 • vstupní a vchodové dveře a vnitřní dveře náležející k jednotce včetně zárubní,

 • vnitřní a vnější okna náležející k jednotce,

 • veškeré vnitřní potrubní instalace a rozvody za odbočnými ventily ze stoupacího vedení, odpadní potrubí od zaústění do stoupacího vedení,

 • vnitřní elektrické rozvody včetně jejich zakončení (osvětlovací tělesa, zásuvky, vypínače) od hlavního elektrického jističe před elektroměrem pro jednotku.

K vlastnictví jednotky č. 222/1 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 7891/29419 na společných částech budovy a na pozemku.

 • - Jednotka č. 222/2 je byt o velikosti 2+1, jež je umístěn ve 2. nadzemním podlaží budovy. Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 84,27 m2.

Jednotka č. 222/2 se skládá z:

i. kuchyň 9,96 m2
ii. předsíň 9,67 m2
iii. neobytná chodba 4,05 m2
iv. schodiště 4,98 m2
v. koupelna 3,51 m2
vi. WC 1,44 m2
vii. pokoj 1 16,60 m2
viii. pokoj 2 14,47 m2
ix. sklep umístěný v 1. PP budovy a označený ve schématu jako místnost A5 1,71 m2
x. sklep umístěný v 1. PP budovy a označený ve schématu jako místnost A6 4,2 m2
xi. sklep umístěný v 1. PP budovy a označený ve schématu jako místnost A9 13,68 m2

Vybavení náležející k jednotce:

i. kuchyňská linka 1 ks
ii. sporák 1 ks
iii. vana 1 ks
iv. umyvadlo 1 ks
v. WC mísa s nádrží 1 ks
vi. měřící technika 1 ks

K vlastnictví jednotky dále patří:

 • nenosné vodorovné konstrukce (podlaha včetně podlahové krytiny a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu),

 • nenosné svislé konstrukce (bytové příčky),

 • vstupní a vchodové dveře a vnitřní

Nahrávám...
Nahrávám...