dnes je 26.9.2022

Input:

Úsporný tarif na energie - aktuální stav

5.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1
Úsporný tarif na energie – aktuální stav

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

Prezident dne 1. 8. 2022 podepsal Poslaneckou sněmovnou a Senátem schválený vládní návrh novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.

Novela energetického zákona, kterou je zaveden tzv. energetický úsporný tarif, nebyla v čase redakční uzávěrky ještě zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Tato novela nestanovuje konkrétní podobu úsporného tarifu a jeho finální podmínky, ale jedná se pouze o zavedení tohoto institutu jakožto nástroje, který vládě umožní prostřednictvím nařízení pružně reagovat na situaci na energetických trzích.

V praxi bude úsporný tarif fungovat tak, že vláda ve svém nařízení stanoví konkrétní výši státní podpory, která se v případě domácností projeví jako sleva na dodávky elektřiny a plynu. Maximální výše podpory však podle novely může představovat částku ve výši 30 000 Kč na jedno odběrné místo.

Konkrétní podoba prvního úsporného tarifu ještě nebyla ve formě nařízení vládou schválena, nicméně se počítá s podporou ve výši cca 16 000 Kč pro jednu domácnost v závislosti na způsobu využívání elektřiny a plynu (tedy v závislosti na tom, čím domácnost topí, ohřívá vodu apod.) a má být poskytována pro nadcházející topnou sezonu, tj. od měsíce října 2022 do konce měsíce března 2023.

Přesnou výši podpory tedy stanoví vláda, která zašle operátorovi trhu (společnosti OTE, a. s., jež je ve vlastnictví státu) peněžní prostředky ze státního rozpočtu, přičemž operátor trhu tyto následně přerozdělí mezi jednotlivé dodavatele elektřiny a plynu.

Takto poskytnutá podpora se následně projeví jako část nákladů na dodávky elektřiny či plynu, které zaplatí přímo stát, a to v jednotlivých zálohových platbách, anebo v nejbližším pravidelném

Nahrávám...
Nahrávám...