dnes je 28.11.2021

Input:

Úspory energie s EPC - financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.42
Úspory energie s EPC – financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Míra podpory:

  • - dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč,
  • - míra podpory podle typu příjemce: 30 % - 50 %.

Příjemci podpory

  • - malé, střední a velké podniky.

Podporované aktivity

V rámci dotace lze hradit náklady na:

  • - modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
  • - zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru),
  • - modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • - modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED),
  • - realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových
Nahrávám...
Nahrávám...