dnes je 5.6.2023

Input:

Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

27.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.20
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Předmětem výzvy je výměna kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podporovanými zdroji jsou kotle na biomasu anebo elektrická a plynová tepelná čerpadla.

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním1 v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, je poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

Míra podpory:

  • - Celková alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 700 000 000,- Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory

Nahrávám...
Nahrávám...