dnes je 27.9.2023

Input:

Výzkum v oblasti energetiky - energetické technologie pro konkurenceschopnost, program Théta 2 (TAČR)

18.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.75
Výzkum v oblasti energetiky - energetické technologie pro konkurenceschopnost, program Théta 2 (TAČR)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Program THÉTA 2 se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k výrazné modernizaci tohoto sektoru, dále podporuje výzkum ve veřejném zájmu a tvorbu energetických strategií. Cílem programu THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to jak přípravou inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak i tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. Plnění tohoto cíle podpoří dosažení klimaticko-energetických cílů, k nimž se ČR zavázala.

  • - Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
    Cílem podprogramu je přispět k tvorbě kvalitních podkladů pro objektivní rozhodování veřejné správy při řízení energetického sektoru.
  • - Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost
    Projekty v podprogramu 2 přispějí k přípravě technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi a podpoří tak konkurenceschopnost inovační sféry, výrobních a dodavatelských firem působících v ČR.
  • -
Nahrávám...
Nahrávám...