dnes je 20.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Prohlášení jediného vlastníka o změně vlastnického práva k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci podle § 1218 NOZ

1.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.8.2
Vzor s výkladem – Prohlášení jediného vlastníka o změně vlastnického práva k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci podle § 1218 NOZ

JUDr. Petra Kejvalová

Prohlášení jediného vlastníka

o změně vlastnického práva k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci

podle § 1218 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "občanský zákoník")

(dále jen "prohlášení")

Jaroslav Novák

rodné číslo 501010/0001

trvale bytem Sluneční 2, Praha 1, PSČ 110 00

(dále jen jako "vlastník")

tímto jakožto jediný vlastník veškerých bytových jednotek v domě činí toto prohlášení:

I.

Vlastník prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví následující jednotky:

a) jednotku č. (č. p./č. jednotky) 10/1, vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon o vlastnictví bytů"), způsob využití jiný nebytový prostor, umístěnou v budově Nové Město, č. p. 10, bytový dům (dále jen ,,budova"), postavené na pozemku p. č. 112 (zastavěná plocha a nádvoří) (dále jen ,,pozemek"), vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, přičemž k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech Budovy a na Pozemku, oba o velikosti id. 10/100 k celku,

b) jednotku č. (č. p./č. jednotky) 10/2, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití jiný nebytový prostor, umístěnou v budově postavené na pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, přičemž k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a na pozemku, oba o velikosti id. 10/100 k celku,

c) jednotku č. (č. p./č. jednotky) 10/3, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití byt, umístěnou v budově postavené na pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, přičemž k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a na pozemku, oba o velikosti id. 20/100 k celku,

d) jednotku č. (č. p./č. jednotky) 10/4, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití byt, umístěnou v budově postavené na pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, přičemž k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a na pozemku, oba o velikosti id. 20/100 k celku,

e) jednotku č. (č. p./č. jednotky) 10/5, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití byt, umístěnou v budově postavené na pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, přičemž k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a na pozemku, oba o velikosti id. 20/100 k celku,

f) jednotku č. (č. p./č. jednotky) 10/6, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití byt, umístěnou v budově postavené na pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, přičemž k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a na pozemku, oba o velikosti id. 20/100 k celku.

(Všechny shora uvedené jednotky dále jen jako ,,jednotky".)

II.

Vlastník prohlašuje, že jednotky definované v článku I. tohoto prohlášení, tedy jednotky č. (č. p./č. jednotky) 10/1 až 10/6 jsou veškerými jednotkami v budově, s nimiž je tedy celkově spojen spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a na pozemku o celkové výši 100/100 (tedy 1/1).

III.

Vlastník prohlašuje, že mu jakožto jedinému vlastníku svědčí vlastnické právo ke všem jednotkám v budově.

IV.

Vlastník prohlašuje, že jsou splněny veškeré předpoklady pro učinění tohoto prohlášení ve smyslu § 1218 NOZ - občanského zákoníku, tedy ke změně jeho vlastnického práva k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci.

Vlastník prohlašuje, že žádná se shora definovaných jednotek není zatížena ve smyslu § 1219 občanského zákoníku.

V.

Vlastník výslovně prohlašuje, že jeho vůlí je zrušit jednotky jako samostatné předměty právních vztahů a vytvořit vlastnické právo k nemovité věci, tj. budově a

Nahrávám...
Nahrávám...