dnes je 23.6.2024

Input:

104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 15.4.2023

č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 15.4.2023
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 23. dubna 1997,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
300/1999 Sb.
(k 9.12.1999)
mění, přílohu č. 4
355/2000 Sb.
(k 13.10.2000)
mění
(k 1.1.2001)
mění § 37, § 38 odst. 1 a přílohu č. 4
367/2001 Sb.
(k 17.10.2001)
mění úv. ust., nadpis Části druhé, vkládá § 10a, mění přílohu č. 4
555/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 40 vkládá nový odst. 6, mění přečíslovaný odst. 11 a vkládá odst. 12
305/2005 Sb.
(k 1.9.2005)
vyhláška byla zrušena před nabytím účinnosti novely č. 305/2005 Sb., neuvedeno
490/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 14 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
527/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část šestou a přílohu č. 4
317/2011 Sb.
(k 27.10.2011)
mění § 6 odst. 1; vkládá § 7a, § 37 až 38b, § 40a a přílohy č. 11 a 12; ruší § 47a
288/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění část desátou a přílohu č. 10
26/2014 Sb.
(k 1.3.2014)
mění § 14, § 15 odst. 1, § 39 a přílohu č. 5
9/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
ruší § 52 a přílohu č. 9; nové přechodné ustanovení
338/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
208/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 51b, § 51c, § 51d a přílohu č. 10; vkládá § 51e
49/2022 Sb.
(k 1.4.2022)
mění § 51a, § 51b, § 51c, § 51 a přílohu č. 10
268/2022 Sb.
(k 9.9.2022)
vkládá novou část jedenáctou a přílohu č. 9
99/2023 Sb.
(k 15.4.2023)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 46 odst. 1 se zřetelem k ustanovení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10 odst. 6, § 16 odst. 3, § 20 odst. 2, § 22 odst. 2, § 24 odst. 9, § 25 odst. 7, § 27 odst. 7, § 36 odst. 8, § 37 odst. 1 a § 41 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen „zákon”), a podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie20) a upravuje
a)  označení pozemních komunikací,
b)  péči vlastníka o komunikace a jejich evidenci,
c)  technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na komunikaci,
d)  stavební úpravy komunikací,
e)  obecné technické požadavky na komunikaci,
f)  uzavírky a objížďky a zvláštní užívání komunikací,
g)  rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti,
h)  styk komunikací s vodními toky, dráhami, inženýrskými sítěmi a jinými vedeními,
i)  kontrolní vážení vozidel a
j)  informační formulář.
Nahrávám...
Nahrávám...