dnes je 17.7.2024

Input:

41/2001 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

41/2001 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
Sdělení
k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 
Referent: Ing. Josef Seidl, tel. 5704 2695
Čj.: 328/51 193/2001
 
ze dne 1. června 2001
Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedeny v „Termínovém kalendáři předkládání výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2001”.
Ministerstvo financí vyhlašuje úpravu stávajících výkazů, obsah a formu nových výkazů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb.
Výkazy POL, TR, Solventnost, R a V Z+Z budou na MF předkládány ve dvou verzích. Písemná podoba schválená ve výkazu předepsanou osobou. Elektronická verze bude doručena E-mailem na adresu Kateřina.Gabrielová@mfcr.cz nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.
Výkazy Poj 3 - 04, Iv 3 - 04 a Poj 5a - 01 budou na MF předkládány v písemné podobě (písemná kopie verze zasílané ČSÚ).
Výroční zprávy pojišťoven a zajišťoven budou na MF předkládány v písemné a elektronické verzi.
ZPOZ - Výkaz ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude na MF předkládán v písemné verzi.
Ve výkazech se uvádí data dle textu. Pokud není zřejmé, uvádějí se údaje za 1. pololetí příslušného roku, resp. k 30. 6. příslušného roku a za celý příslušný rok, resp. k 31. 12. příslušného roku.
Výjimečně MF požaduje předložit vyplněné výkazy POL 5 a POL 6/1 k datu 31. 12. 2000 do 13. 7. 2001.
Termíny na rok 2002 budou včas vyhlášeny a zveřejněny.
Tabulky a komentáře opravených, již dříve vyhlášených výkazů a výkazy nově vyhlašované, včetně termínového kalendáře pro rok 2001, seznamu kódů pojišťoven a použitých zkratek jsou otištěny na následujících stranách 205 a násl.
 
Ředitel odboru 32
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
 
 
Termínový kalendář všech požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2001
poř. číslo
výkaz - zkratka
název výkazu
termín odevzdání na MF
1.
Poj.3-04
Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penz. fondů za 1. Q. 2001
30. 5. 2001
2.
Výroční zpráva
Výroční zprava pojišťoven a zajišťoven za rok 2000
13. 7. 2001
3.
POL5
ČKP - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31. 12. 2000
13. 7. 2001
4.
POL6/1
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31. 12. 2000
13. 7. 2001
5.
Solventnost
Vykazovaní solventnosti za rok 2000
30. 7. 2001
6.
PojP5a-01
Roční výkaz pojišťoven za rok 2000
31. 7. 2001
7.
Poj.3-04
Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penz. fondů za 2. Q. 2001
29. 8. 2001
8.
TR
Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě fin. umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy k 30. 6. 2000
29. 8. 2001
Nahrávám...
Nahrávám...