dnes je 18.7.2024

Input:

46/2003 F.z., Sdělení Ministerstva financí k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí podle § 26 odstavce 3, písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví - Termínový kalendář výkazů

46/2003 F.z., Sdělení Ministerstva financí k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí podle § 26 odstavce 3, písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví - Termínový kalendář výkazů
Sdělení Ministerstva financí k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví - Termínový kalendář výkazů
Ministerstvo financí (dále jen „MF”) vyhlásilo obsah a formu výkazů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve Finančních zpravodajích č. 5/2001 z 8. 6. 2001, č. 1/1,2/2002 z 29. 1. 2002, č. 5-6/2002 z 25. 6. 2002 a č. 5-6/2003 z 21. 7. 2003 a č. 9-10/2003 z prosince 2003.
 
Referent: Ing. Josef Seidl, tel.: 257 042 695
Č. j.: 328/98 367/2003
e-mail: Josef.Seidl@mfcr.cz
ze dne: 13. 11.2003
Termíny předkládání jednotlivých výkazů na MF - Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedeny v „Termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2004”.
Výkazy POL, TR, Solventnost, R (pro účely dozoru) a V Z+Z (pro účely dozoru) budou na MF předkládány vždy ve dvou verzích
- písemné a elektronické.
Všechny formuláře zde uvedených výkazů jsou ke stažení z webových stránek MF: http://www.mfcr.cz (Pojištění a penzijní připojištění / Pojišťovny / Formuláře a výkazy / Aktuální formuláře).
Výkazy Poj 3a - 04 a Poj 5a - 01
Nahrávám...
Nahrávám...