dnes je 18.7.2024

Input:

54/2001 F.z., Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

54/2001 F.z., Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Opatření
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a podle § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Eminger, tel. 5704 4007
Č j.: 283/73 385/2001
 
ze dne 26. října 2001
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha k čj. 283/73 385/2001
Pokyny
Ministerstva financí k roční účetní uzávěrce a sestavení ročních účetních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Oddíl I
Organizační složky státu
A. Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2001.
Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžního ústavu, dále je nutno zaúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2001 v souladu s variantou A nebo B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, vyúčtovat zálohy poskytnuté podle paragrafů 49, 52 a 67 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 2001.
2. Zůstatky účtů 201 - Financování výdajů organizačních složek státu, 203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím, 204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům, 221- Limity výdajů, 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu a účty účtové třídy 4 - Náklady organizačních složek státu se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů.
3. Zůstatky účtů 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu, 206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku a 235 - Příjmový účet se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů.
4. Pokud organizační složka státu provozuje závodní stravování (viz § 45 odst. 5 a § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady územních samosprávných celků vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. V účtové třídě 5 se v tomto případě promítají pouze náklady na spotřebované potraviny a v účtové třídě 6 výnosy z prodeje stravenek ve výši limitu pořizovací ceny surovin. Zbývající náklady podle § 6 odst. 3 nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování, jsou hrazeny přímo z rozpočtu
Nahrávám...
Nahrávám...