dnes je 18.7.2024

Input:

59/2001 F.z., Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění

59/2001 F.z., Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
Sdělení
k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
Ministerstvo financí v návaznosti na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) uveřejňuje k zajištění jednotného postupu při prokazování nároku na odpočet částek ze základu daně ve smyslu ust. § 15 odst. 13, ust. § 38k a ust. § 38l zákona možný vzor v příloze.
 
Referent: Mgr. Jiří Klaus, tel.: 5704 4289
Č. j.: 391/88 179/2001
Ing Petr Vrána, tel.: 5704 4277
ze dne 9. října 2001
Účelem zveřejnění výše uvedeného vzoru „Potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění” (dále jen „Potvrzení”) je zajistit jednotný postup pojišťoven, plátců daně, poplatníků a správců daně.
Za nutné náležitosti Potvrzení pojišťovny podle §38l odst. 2 zákona se nepovažuje originál razítka pojišťovny a podpisu, pokud se jedná o písemnost, z které lze vyvodit, že byla vyhotovena pojišťovnou pro určitého poplatníka.
 
Vrchní ředitel sekce 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v. r.
 
Příloha k č. j. 391/88 179/2001
Vzor:
POTVRZENÍ
o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění
Vyplní pojišťovna:
Pan - paní
Nahrávám...
Nahrávám...