dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1970

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.8.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1970

Mgr. Martin Hošek

[Úrok z prodlení]

Věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, může z důvodu prodlení dlužníka se splacením peněžitého dluhu po něm požadovat zaplacení úroku z prodlení. Hrozba uplatnění úroku z prodlení má vést dlužníka k tomu, aby splnil svůj dluh řádně a včas. Jedná se o sankci za nedodržení termínu splatnosti. Úrok z prodlení představuje příslušenství pohledávky. Pro úplnost dodávám, že úrok z prodlení plní jinou funkci než úrok za poskytnutí finančních prostředků sjednaný ve smlouvě, pročež může věřitel vůči dlužníkovi uplatnit oba druhy úroků. Úprava úroku z prodlení se uplatní výlučně ve vztahu k peněžitým dluhům.

Věřitel má nárok na úroky z prodlení po celou dobu prodlení, přičemž pro vznik nároku na jejich úhradu nemusí věřitel vyzvat dlužníka k jejich úhradě (nárok vzniká ze zákona). Konec prodlení dlužníka nastane okamžikem zániku předmětného závazku (např. splněním). Na úroky z prodlení nemá věřitel nárok, pokud dlužník nemohl splnit svůj dluh řádně a včas v důsledku prodlení věřitele (blíže k prodlení věřitele viz komentář k § 1975).

Neujednají-li si strany výši úroků z prodlení, tak se považuje za ujednanou výše stanovená dle nařízení vlády č.

Nahrávám...
Nahrávám...