dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2094

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.2.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2094

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

[Doklady]

Ustanovení § 2094 upřesňuje § 2087.

K odst. 1

Prodávající předá kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání věci. Bude tak zapotřebí posoudit v každém jednotlivém případě, jaké všechny doklady jsou zapotřebí.

V případě dokladů potřebných k převzetí věci se jedná o doklady týkající se vlastnického práva prodávajícího ohledně výroby věci nebo nabytí věci (např. potvrzení místa původu modřínu).

V případě dokladů potřebných k užívání věci se v obecné rovině může jednat o poměrně široký okruh podkladů, kde bude záležet na vlastnostech konkrétní věci. Obecně však lze říci, že se může jednat o certifikáty pojištění, technické podklady (např. pasy pro zbraně, technické průkazy automobilu), záruční doklady (např. diamantový certifikát), rozličné manuály (např. provozní) apod.

Pokud k předání dokladů má dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení.

Problém s výkladem ustanovení nevzniká v případě platby v hotovosti: v návaznosti na zaplacení předá prodávající kupujícímu na místě doklady.

Je otázkou, jak uvedené ustanovení vykládat v případě, že se strany dohodly na bezhotovostní platbě na účet věřitele vedený u bankovní instituce. K zaplacení v tomto případě dochází připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb prodávajícího (viz § 1957), k čemuž může dojít i několik dnů po zadání příkazu k úhradě ze strany kupujícího. Místem plnění (místem placení) kupujícího je tedy účet prodávajícího. Vzhledem ke vznikající nejasnosti ohledně místa předání podkladů je vhodné uvedenou otázku upravit ve smlouvě.

K odst. 2

Ustanovení určuje okamžik předání dokladů v případě

Nahrávám...
Nahrávám...