dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2409

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.1.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2409

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Samostatná a hromadná úschova

K odst. 1

Tento poddodíl 2 stanoví zvláštní úpravu pro úschovu cenných papírů. V případech, kdy není v tomto poddodílu uvedeno jinak, použije se obecná úprava o úschově věcí obsažená v pododdílu 1.

Komentované ustanovení rozlišuje mezi samostatnou a hromadnou úschovou. V případě samostatné úschovy drží schovatel pro uschovatele cenné papíry, vlastnické právo k nim však zůstává uschovateli. Schovatel je povinen uložit cenné papíry odděleně od jiných cenných papírů, ať již těch, které vlastní schovatel nebo které má v detenci pro jiné uschovatele. V případě hromadné úschovy uvedené neplatí, neboť dochází ke smísení uschovaných cenných papírů s jinými cennými papíry. To samozřejmě může nastat pouze v případě, že předmětem úschovy jsou cenné papíry stejného druhu, tedy zastupitelné cenné papíry.

V souvislosti s úchovou cenných papírů je třeba upozornit na skutečnost, že podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT je doplňkovou investiční službou mj. úschova a správa

Nahrávám...
Nahrávám...