dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2412

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.1.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2412

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Druhotná úschova

K odst. 1

Na rozdíl od obecné úpravy úschovy uvedené v § 2402, kde je druhotná úschova zakázána, pokud se strany nedohodnou jinak, je v případě cenného papíru právní úprava odlišná. Cenný papír, který schovatel převzal do úschovy, může předat do druhotné úschovy jinému schovateli, a to i když si to strany ve smlouvě výslovně nesjednají (nicméně mohou naopak toto právo schovatele ve smlouvě vyloučit). Práva a povinnosti schovatele předáním cenných papírů do úschovy jiného schovatele tím nejsou nijak dotčena. Schovatel tedy bude uschovatelům odpovídat za škodu na cenných papírech uložených do

Nahrávám...
Nahrávám...