dnes je 19.9.2021

Input:

Městská část Praha 9 a Praha-Lysolaje spustí ve spolupráci s PVK projekt na ochranu dětí ve školách

3.9.2021, Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (https://www.pvk.cz/)

Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a Praha – Lysolaje budou od začátku školního roku monitorovat odpadní vody na možný výskyt viru SARS-CoV- 2 u základních škol.

Chtějí tak získat okamžité informace o případném šíření nákazy ve školách. Jedná se celkem o sedm objektů.

„Sledování přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, které provádí řada vyspělých zemí, nás inspirovalo k tomu, že jsme oslovili Pražské vodovody a kanalizace s návrhem, abychom tuto metodu použili cíleně k monitoringu kolektivů dětí v našich základních a mateřských školách. V případě indikace zhoršující se epidemiologické situace chceme přejít v dané škole k cílenému testování jednotlivých dětí. Od kombinace obou metod očekáváme významné zvýšení jejich účinnosti a zároveň snížení zátěže dětí,“ vysvětlil starosta městské části Praha 9 Tomáš Portlík.

„Jde o průkopnický projekt, který má včas odhalit zhoršující se epidemiologickou situace v místní komunitě. Ve většině případů totiž lidé začínají virus vylučovat ve stolici několik dní předtím, než se u nich nákaza projeví. Velkou výhodou monitorování odpadní vody je, že tato metoda je navíc zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, je výrazně levnější a umožňuje sledovat také šíření nových mutací. Můžeme tak získat informace o přítomnosti nákazy až o dva týdny dříve, než bychom zjistili z testů,“ řekl náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček. „Pokud pilotní testování potvrdí účinnost metody, chceme jako hlavní město Praha nabídnout možnost testování škol postupně všem městským částem,“ dodal.

Od července 2020 probíhal pilotní monitoring ve 14 lokalitách s důrazem na sídliště, vilovou zástavbu, centrum Prahy, VŠ koleje a další důležité objekty, jako jsou Letiště Václava Havla, nemocnice či obchodní centrum. „V současné době provádíme odběry jednou až dvakrát týdně. Doposud získané výsledky potvrzují možnost

Nahrávám...
Nahrávám...