dnes je 26.6.2022

Změny v dotačním programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podle změněných pravidel si o dotaci na vznik ubytovacích kapacit budou moci nově požádat i nestátní neziskové organizace a církve a náboženské společnosti. 

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novelu na posílení energetické bezpečnosti podepsal prezident

22.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Novelu energetického zákona podepsal prezident, má přispět k posílení energetické bezpečnosti a lepší ochraně spotřebitelů. Po vyhlášení ve Sbírce zákonů nabude novela účinnosti.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda aktuálně: Ruská agrese na Ukrajině, energie a bezpečnost

22.6.2022, Zdroj: Vláda

Vláda ČR schválila prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zákonná pravidla pro zavedení úsporného tarifu na energie

22.6.2022, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh novely energetického zákona, který jí dá mandát poskytnout odběratelům příspěvek na úsporný tarif.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

20.6.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 9. 5. do 22. 5. 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Česká republika splnila klíčovou podmínku a může žádat o platby z Národního plánu obnovy

20.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za Českou republiku podepsal s Evropskou komisí Provozní ujednání k Národnímu plánu obnovy. Dokument popisuje monitorovací kroky, které povedou všechna ministerstva ke splnění reforem a investic a zároveň upravuje…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ústavní soud k odškodnění za výbuch ve Vrběticích a k žalobě z rušení držby

15.6.2022, Zdroj: Ústavní soud ČR

Nárok na jednorázové odškodnění za výbuch v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice budou moci uplatnit i lidé s faktickým pobytem v některé z dotčených obcí.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stavební zákon míří k odkladu

15.6.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Odklad části nového stavebního zákona projednal Senát, nyní míří k podpisu prezidenta. Poslanecká sněmovna schválila zákon, který umožní rychle postavit dočasné stavby pro bydlení a…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na energetickou náročnost budov

15.6.2022, Zdroj: Státní energetická inspekce

Stanovisko MPO a SEI ke komponentě 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na plnění požadavků na energetickou náročnost budov dle aktuálních právních předpisů.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Působnost zákona o vodovodech a kanalizacích

15.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Změna výše záloh na služby

15.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Informace pro zákazníky dodavatelů, kteří ukončili činnost

14.6.2022, Zdroj: ERÚ

POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

V roce 2021 se u nás prostavělo 579 miliard

14.6.2022, Zdroj: Český statistický úřad

Stavební společnosti provedly v roce 2021 stavební práce v hodnotě 579 miliard Kč, což je meziročně o 8,1 % více.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Štrasburský soud odmítl stížnost na nucenou výměnu bytu

13.6.2022, Zdroj: justice.cz

Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnil rozhodnutí, jímž odmítl stížnost REAL, spol. s r. o. proti České republice pro opožděnost. Stěžovatelská společnost jako pronajímatel napadala rozhodnutí českých soudů o změně osoby nájemce bytu, jak to umožňoval…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Přeplatek za elektřinu v roce 2021

13.6.2022, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Fakturace elektřiny společných prostor domu

13.6.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Domovní řád - závazná úprava chování v domě či souhrn doporučení?Garance

10.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada společenství vlastníků jednotek pravidla fungování v domě upravila krom stanov či prohlášení vlastníka také domovním řádem. Domovní řád pak představuje soubor pravidel pro chování jednotlivých vlastníků v domě, především pak pro užívání společných…

Přístupné pro: Start | Plus

Požární bezpečnost v dětských skupinách dostane díky chystané úpravě vyhlášky jasná pravidla

10.6.2022, Zdroj: Ochránce lidských práv

Požární detektory a hlásiče i přenosný hasicí přístroj by se brzy mohly stát povinnou výbavou každé dětské skupiny. Ministerstvo vnitra přidalo do návrhu novely vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb i další pravidla určená přímo dětským…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Datové schránky budou od ledna 2023 zřizovány automatickyGarance

9.6.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2023 dojde k zásadnímu rozšíření okruhu uživatelů datových schránek. Účinnosti nabude novela zákona č. 300/2008 Sb., na jejímž základě budou datové schránky (dále jen „DS”) ze zákona (automaticky) zřizovány i subjektům, kterým byly doposud zřizovány…

Přístupné pro: Start | Plus

Pojetí účinnosti v konečném užití tepla - měřením či zástupněGarance

9.6.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke spotřebě tepla u konečného uživatele přispívají nejvýznamnějším způsobem vytápění a ohřev vody (popř. i chlazení), které pokrývají přibližně 50 % celkové poptávky po teple, cca 80 % z tohoto množství se využívá v budovách. Na dosažení cílů efektivního využití…

Přístupné pro: Start | Plus

Oprava balkonu z příspěvků na správu domu

9.6.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně lze říci, že balkony a terasy, které přiléhají kjednotkám, jsou společnými částmi, které jsou ve výhradním užívání vlastníků přilehlých jednotek.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

MMR prosadilo omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám

9.6.2022, Zdroj: MMR ČR

Vláda schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která snižuje administrativní náročnost, přináší větší volnost zadavatelům a rovněž upravuje pravidla pro přidělování zakázek firmám odsouzených například z korupce. Vybraní dodavatelé podlimitních…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvy na podporu digitalizace podniků

9.6.2022, Zdroj: MPO ČR

Více než 4 miliardy korun. MPO vyhlašuje I. výzvu Digitální podnik a I. výzvu Virtuální podnik. V OP TAK je pro podnikatele připraveno 81,5 miliardy korun.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Metodika výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení a dálkové chlazení

9.6.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Neexistence metodiky pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel používaných k chlazení si vyžádala úpravu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Rodiny dostanou 5 tisíc na dítě, zjednoduší se příspěvek na bydlení

3.6.2022, Zdroj: MPSV ČR

Příspěvek ve výši 5 tisíc korun pro rodiny, zjednodušení administrace příspěvku na bydlení, podpora částečných úvazků, pružnější možnosti čerpání rodičovského příspěvku a lepší podpora pěstounů. Tyto návrhy legislativních úprav z dílny MPSV dnes schválila…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

V souvislosti s nutností ubytovat uprchlíky vláda schválila úlevy pro nezbytné stavby obcí

3.6.2022, Zdroj: MMR ČR

Vláda schválila návrh zákona předložený Ministerstvem pro místní rozvoj o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon umožní rychle…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Aktualizované podmínky programu Nová zelená úsporám

2.6.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Od 1. června vstupují v platnost aktualizované podmínky pro získání podpory z programu Nová zelená úsporám. Mezi hlavní novinky patří rozšíření podpory na další skupiny žadatelů či úpravy podmínek u výměn neekologických zdrojů vytápění. Odstraněny byly některé…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Náležitosti ukončení výprosy

2.6.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů

30.5.2022, Zdroj: Státní energetická inspekce

Dne 6. dubna 2022 na svém pravidelném jednání byla Vláda ČR informována ministrem průmyslu a obchodu o „Zprávě o výsledcích sektorového šetření určeného ke zjištění výše vnitřního výnosového procenta investic (IRR) v souvislosti s procesem prověření…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Akceptace ukončení smlouvy? Dobrý sluha, zlý pán

30.5.2022, Zdroj: ERÚ

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se čím dál častěji obracejí spotřebitelé s dotazem, co znamená tzv. akceptace, kterou po nich požaduje dodavatel energií před podpisem nové smlouvy. I když jde z pohledu dodavatelů o pozitivní snahu, jak ochránit…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Přehled vládní pomoci proti zdražování

27.5.2022, Zdroj: Vláda

Nový informační web k boji s drahotou. Nový zákon v oblasti daní v návaznosti na válku na Ukrajině. Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 3. čtvrtletí…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MPO poskytne další miliardu na fotovoltaické elektrárny, žádat bude možné až do konce srpna

26.5.2022, Zdroj: MPO ČR

S ohledem na velký zájem podnikatelů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo alokaci o jednu miliardu korun. Pro firmy, které vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu, jsou tak…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

ECOFIN: Ministři financí EU schválili ČR navýšení limitu pro registraci k DPH

26.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

V úterý 24. května 2022 se v Bruselu konalo zasedání Rady Ecofin, kde ČR reprezentoval ministr financí Zbyněk Stanjura. Hlavními tématy byly ekonomické dopady války na Ukrajině, další zpřísňování sankcí proti Rusku, ale také umožnění ČR aplikovat zvýšený limit…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Účastnící řízení o udělení souhlasu k provedení průzkumného vrtu

25.5.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V každém řízení je správní orgán povinen zjišťovat okruh účastníků, využije k tomu všech dostupných podkladů, v řízení o udělení souhlasu k provedení průzkumného vrtu pak zejména katastrální mapy a hydrogeologické…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

MPSV o projektu Housing First, změnách ve výplatě příspěvku pro solidární domácnosti a o pomoci se založením dětské skupiny

24.5.2022, Zdroj: MPSV ČR

Od 1. října 2021 mohou města a obce zakládat tzv. dětské skupiny. MPSV si tím slibuje flexibilnější řešení nedostatečných kapacit mateřských škol v jednotlivých regionech. Na jejich zřizování a provoz je připravena finanční podpora. Dětské skupiny mohou v…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

23.5.2022, Zdroj: ODok.cz

Mimo Plán přípravy vyhlášek na rok 2022 předkládá ministerstvo vnitra za účelem zakotvení podmínek požární ochrany pro navrhování a užívání prostor pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a u hromadných garáží, v jejichž vnitřních prostorách je…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

SFŽP ČR k inflační doložce ve veřejných zakázkách

23.5.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Vzhledem k častým dotazům žadatelů a příjemců podpory na inflační doložku a indexaci cen ve smlouvách z veřejných zakázek přinášíme shrnutí této problematiky s cílem pomoci se v tématu více…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Evropské dotace pomáhají při záchraně českých památek. U devíti projektů však hrozí, že se nepodaří dočerpat půlmiliardovou podporu

23.5.2022, Zdroj: NKÚ

Kontroloři zjistili, že dotace určené na revitalizaci památek byly poskytovány i čerpány tak, že naplňovaly svůj hlavní smysl, což je zachovávat a rozvíjet kulturní dědictví. Nedostatky se týkaly spíše systémových záležitostí – vyhodnocování dopadů…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Cestovní náhradyGarance

20.5.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Přístupné pro: Start | Plus

Automobil v podnikáníGarance

20.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Přístupné pro: Plus

REPowerEU: Plán na rychlé snížení závislosti na ruských fosilních palivech a rychlý pokrok v ekologické transformaci

20.5.2022, Zdroj: Evropská komise

Evropská komise představila plán REPowerEU, který je její reakcí na obtíže a narušení celosvětového trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajinu.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

SMS ČR: Rušení stavebních úřadů - vyhodnocení dotazníku 2022

20.5.2022, Zdroj: SMS ČR

Navržená novela stavebního zákona, která mimo jiné ruší větší počet stavebních úřadů, představuje podle SMS ČR obrovskou celospolečenskou změnu, která stejně jako v minulém volebním období nebyla ani nyní představena těm, kterých se…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MMR zveřejňuje metodiku, jak uplatňovat mezinárodní sankce proti Putinovu režimu v oblasti zakázek

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zadavatelé veřejných zakázek se po oznámení jednotlivých sankčních balíčků ocitli ve velmi složité situaci. Mají povinnost zajistit, aby veřejné zakázky nezískala žádná společnost ovládaná osobou ze sankčního seznamu EU a rovněž společnost ovládaná občany…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010-2020

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Statistická zpráva o vývoji hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR v letech 2010–2020.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nařízení o evropské správě dat zpřístupní údaje pro občany a firmy

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nejen snadné a opakované používání dat veřejné správy. Členské státy Evropské Unie schválily akt o evropské správě dat (Data Governance Act). DGA má zlepšit podmínky pro sdílení dat na vnitřním trhu, a tím usnadnit a zvýšit sdílení osobních i neosobních dat v…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...