dnes je 12.8.2022

Právo na nahlížení do podkladů k vyúčtováníGarance

5.8.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách” anebo ZOS) platí, že „na základě písemné žádosti…

Přístupné pro: Start | Plus

Metodika odběru teplé vody v SVJGarance

5.8.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Měřidla proteklého množství studené a teplé vody (vodoměry) jsou podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, stanovenými měřidly a podléhají státní metrologické kontrole. Pokud jsou údaje těchto vodoměrů využívány při rozúčtování…

Přístupné pro: Start | Plus

Jednací jazyk zasedání shromáždění SVJGarance

5.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho členů společenství vlastníků jednotek, a to zvláště ve větších městech, není českého původu a neovládá český jazyk. V těchto případech bývá běžné, že jsou takoví vlastníci při jednáních vůči společenství vlastníků jednotek zastoupeni, a to zvláště…

Přístupné pro: Start | Plus

Úsporný tarif na energie - aktuální stavGarance

5.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident dne 1. 8. 2022 podepsal Poslaneckou sněmovnou a Senátem schválený vládní návrh novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých…

Přístupné pro: Start | Plus

Úsporný tarif - příklady slev na energie

4.8.2022, Zdroj: SČMBD

Dne 1. 8. 2022 podepsal prezident republiky novelu energetického zákona, kterou se zavádí příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Seznamte se s novelami vyhlášek o stavu nouze v plynárenství a pravidlech trhu s plynem

3.8.2022, Zdroj: Fulsoft

Novela energetického zákona si vyžádala novelu vyhlášky o stavu nouze v plynárenství. Novela energetického zákona si vyžádala novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem. Návrh koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změny v…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Konec nerovnému tržnímu prostředí a obtěžování rezidentů. MMR připravilo návrh regulace online platforem pro sdílené ubytování

3.8.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Narovnání tržního prostředí, jasné rozlišení na profesionální a příležitostné ubytovatele i vyšší odpovědnost majitelů pronajímaných nemovitostí. To obsahuje návrh MMR, který řeší problémy související s poskytováním ubytování prostřednictvím online…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

2.8.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 18. 7. do 31. 7. 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda aktuálně: Ruská agrese na Ukrajině, energie a bezpečnost

2.8.2022, Zdroj: Vláda

Už čtvrtý den bojují hasiči v národním parku České Švýcarsko s požárem lesa mimořádného rozsahu. Občané, kteří přišli o své domovy, už dnes mohou na úřadech práce žádat o udělení mimořádné okamžité pomoci ve výši až 69 300 korun na…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Energetický zákon a úsporný tarif nabude účinnosti den po vyhlášení ve Sbírce

2.8.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prezident podepsal novelu energetického zákona, která zavádí úsporný tarif jako opatření na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií. Konkrétní parametry tarifu stanoví vláda. Předběžně se vláda zavázala poskytnout na tuto pomoc až 27 miliard, s odpuštěním…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Prodej zděděné nemovitosti

1.8.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení a kompletní dodávka systému FVE“

1.8.2022, Zdroj: Státní energetická inspekce

Předmětem zakázky Státní energetické inspekce ČR je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny v rozsahu 9,5 kW až 9,9 kW (dále také jako „FVE“)umístěné na střeše objektu ČR – Státní energetické inspekce v místě plnění veřejnézakázky…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ukrajinským uprchlíků končí automatický nárok na státní pojištění

1.8.2022, Zdroj: VZP

Ukrajinci musí začít kontaktovat zdravotní pojišťovnu, končí jim automatický nárok na státní pojištění. Nabídka pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí při poskytování sociálních služeb. Dotační výzvy MŠMT na provoz adaptačních skupin pro děti…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novela zákona o službách je problematická, upozorňuje SČMBD

29.7.2022, Zdroj: SČMBD

Níže metodické doporučení odboru bezpečnostní politiky k některým aspektům nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Příspěvek na teplo - úsporný tarif

29.7.2022, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sněmovna zrychleně změnila zákon o evidenci skutečných majitelů - týká se i SVJ

28.7.2022, Zdroj: Vláda ČR

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci zřejmě změní. Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využitíGarance

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních…

Přístupné pro: Plus

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje - OP Zaměstnanost plusGarance

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná se o dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Specifickým cílem této výzvy posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit…

Přístupné pro: Plus

Podpora sociálního bydlení - OP Zaměstnanost plusGarance

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze…

Přístupné pro: Plus

Exekuční návrh, procesní postupGarance

22.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud povinný nesplní dobrovolně, co mu ukládá určité vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat exekuční návrh. Bez návrhu oprávněného nemůže být exekuční řízení zahájeno. Z tohoto pravidla existuje výjimka, která se týká péče o nezletilé. To však není…

Přístupné pro: Start | Plus

Odmítnutí se nastěhovatGarance

22.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Výpůjčka nemovitostiGarance

22.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Přístupné pro: Start | Plus

Výzva programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

21.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19.7.2022 zahajuje příjem žádostí o podporu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Výzva bude…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních

20.7.2022, Zdroj: Český statistický úřad

Český statistický úřad dnes zveřejnil údaje ze Sčítání 2021 o bytech. Zahrnují data o obydlenosti bytu, údaje o počtu osob v bytě žijících, počtu obytných místností, celkové ploše a právním důvodu užívání bytu. Celkový počet obydlených bytů při Sčítání 2021…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Dotace MŽP aktuálně - fotovoltaika, úprava vod

19.7.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Zájem o fotovoltaiku a tepelná čerpadla v programu Nová zelená úsporám dále roste. Voda bez toxických zbytků léčiv? Norské fondy nabízí laboratořím miliony na přístroje pro analýzu vod.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novela zákona o státní sociální podpoře odstranila problém s dokládáním vyúčtování pro příspěvek na bydlení

19.7.2022, Zdroj: Veřejný ochránce práv

Pro získání příspěvku na bydlení museli žadatelé o dávku a její a příjemci úřadu práce každoročně doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlení. V praxi však s touto povinnosti byly spojené problémy, které v některých případech vedly až k nepřiznání…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vzor - Smlouva o poskytnutí jistoty - prostor sloužící k podnikáníGarance

18.7.2022, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o poskytnutí jistoty - bytGarance

18.7.2022, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

JistotaGarance

18.7.2022, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jistota, v praxi též označovaná jako kauce, je zajišťovacím nástrojem pro případ zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci, a to z titulu nájemného, úhrad za plnění spojená s užíváním bytu, nebo na náhradu škody způsobené porušením nájemcových povinností.…

Přístupné pro: Start | Plus

V prvním čtení podpořili poslanci informování o spotřebě tepla aspoň jednou za měsíc

18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Prvním čtením dnes prošel v Poslanecké sněmovně návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody. Jde o transpozici EU směrnice do českého práva. Zprávy o vyúčtování budou občanům doručovány v minimálně…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Program Zateplování znovu otevřen

18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Od pátku 15. července 2022 je opět možné žádat o úvěr z programu Zateplování (nařízení vlády č. 16/2020 Sb.). Finanční prostředky jsou určené na energetickou modernizaci bytových domů, kterou se sníží energetická náročnost budov minimálně o 20 % oproti stavu…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu

18.7.2022, Zdroj: ERÚ

ERÚ očekává, že vymezení nových pravidel bude dostatečným signálem pro poskytovatele služeb k racionalizaci nabídkových cen.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Další zjednodušení při zakládání obchodních korporací a jiné plánované novinky v korporátním právuGarance

15.7.2022, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založení obchodní společnosti je obvykle spojeno s časovou, finanční a administrativní náročností, která může některé osoby od zahájení podnikání odradit. Jsou proto průběžně přijímána nová opatření, která mají za cíl zjednodušit zakládání společností,…

Přístupné pro: Start | Plus

Katastr nemovitostí aktuálně

15.7.2022, Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

Zeměměřičský úřad asi bude státní mapy dávat bezplatně jako otevřená data. Statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vzor - Smlouva o zemědělském pachtuGarance

14.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zemědělský pachtGarance

14.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako u obecného pachtu, i u zemědělského pachtu přenechává vlastník (propachtovatel) pachtýři věc, v tomto případě zemědělský nebo lesní pozemek, nejenom do užívání, ale pachtýř jej má právo rovněž požívat, tj. z něj brát rovněž plody a užitky. Užívání…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Projekt změny právní formyGarance

12.7.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Manuál pro úspěšné posílení energetické nezávislosti obcí

12.7.2022, Zdroj: Svaz moderní energetiky

Energeticky aktivní spotřebitelé: příležitost pro využití lokálních zdrojů energie. Startuje první etapa komunitní energetiky. Svaz moderní energetiky nabízí obcím manuál, jak úspěšně posílit energetickou nezávislost. Záznam z konference Jak na energetickou…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Změna právní formyGarance

11.7.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z možných přeměn obchodní korporace je i změna právní formy. Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků (tj. např. ze…

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora sociálního bydlení, komunitně vedeného rozvoje a další z OPZ+

11.7.2022, Zdroj: MPSV ČR

V rámci operačního programu Zaměstnanost mohou žádat obce a města o finanční podporu projektů sociálního bydlení.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

O příspěvek na bydlení je možné požádat online v novém přívětivém prostředí

8.7.2022, Zdroj: MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí spouští zásadní novinku: zjednodušení administrace příspěvku na bydlení. Od 1. července si lidé mohou o tuto formu pomoci požádat pohodlně online a odpadne jim tak nutnost vyplňovat rozsáhlé formuláře na pobočkách Úřadu…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novela stavebního zákona odkládá některé termíny

8.7.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Po roce od vydání nového stavebního zákona přichází novela, která upravuje přechodná ustanovení zákona.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Služebnost požívacího právaGarance

7.7.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Služebnost požívacího práva je upravena v § 1285 NOZ. Služebností požívacího práva se poživateli poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky; poživatel má právo i na mimořádný výnos z věci (tím může v praxi být například výnos z prodeje dřeva…

Přístupné pro: Start | Plus

Vylepšený a atraktivnější program na pomoc obcím s rekonstrukcemi bytů a další aktuality z MMR

7.7.2022, Zdroj: MMR ČR

Vítěze soutěže Vesnice roku 2022 MMR ocení až 2,6 miliony korun. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo plán směřující k systémovému řešení havarijního stavu objektů v Terezíně a Josefově. MMR plánuje zvýšit počet moderních nízkoemisních vozidel ve veřejné…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Podpora na zadržování vody v leseGarance

5.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě vodního režimu lesních půd a ochranně…

Přístupné pro: Plus

Podpora rekonstrukce brownfieldů nebo výstavby nové občanské vybavenostiGarance

5.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

V nedávné době byly vyhlášeny podmínky v pořadí již druhé výzvy ze Státního fondu podpory investic (SFPI) se zaměřením na oblast revitalizace brownfieldů. Cílem projektu je rekonstrukce či demolice budovy, která je…

Přístupné pro: Plus

Zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC - Program EFEKT IIIGarance

5.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace je určena na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC.

Přístupné pro: Plus

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápěníGarance

5.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění; rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií; instalace a modernizace technologických zařízení…

Přístupné pro: Plus
Nahrávám...
Nahrávám...