dnes je 30.11.2023

Jak snadno zhodnotit společné peníze BD nebo SVJ mimořádným úrokem

29.11.2023, Zdroj: MONETA Money Bank

Zástupci bytových družstev a společenství vlastníků jednotek ví, jak náročné je spravovat volné finanční prostředky. Na běžných účtech totiž většinou zůstávají bez náležitého zhodnocení. A to je škoda. V důsledku rostoucí inflace totiž často ztrácí hodnotu,…

Nejkvalitnější zemědělskou půdu nebude možné využívat ke stavbě velkých center

28.11.2023, Zdroj: Vláda ČR

Nejkvalitnější zemědělskou půdu by nově nemělo být možné využívat ke stavbě velkých logistických a nákupních center ani fotovoltaických elektráren. Vyplývá to z novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou schválili poslanci v prvním…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sociální podniky mohou nadále žádat o bezúročné úvěry

28.11.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jak snadno zhodnotit společné peníze BD nebo SVJ mimořádným úrokem

27.11.2023, Zdroj: MONETA Money Bank

Zástupci bytových družstev a společenství vlastníků jednotek ví, jak náročné je spravovat volné finanční prostředky. Na běžných účtech totiž většinou zůstávají bez náležitého zhodnocení. A to je škoda. V důsledku rostoucí inflace totiž často ztrácí hodnotu,…

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

23.11.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zakládání energetických společenstvíGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva ENERGov)Garance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Podpora obcí v národních parcíchGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Vláda schválila návrh novely zákona v oblasti památkové péče

22.11.2023, Zdroj: Vláda

Hlavním cílem novely je umožnit další fázi digitalizace, díky níž si budou moci příslušné úřady a instituce vyměňovat či sdílet potřebné údaje elektronicky, a upravit regulaci nakládání s archeologickými nálezy typicky učiněných při záchranných archeologických…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Určení základní složky tepla v roce 2024 bez PENB

22.11.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Prezident podepsal konsolidační balíček

22.11.2023, Zdroj: MF ČR, SMO ČR

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Komentář textu Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMRGarance

21.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K stanovisku -  Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMR  - publikovanému na stránkách MMR, vznikla diskuse, týkající se ustanovení § 3351 odst. 2 NOZ, kde se stanoví, že: „Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění než uvedená v odstavci…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Komu patří peníze za výkup radiátorů z bytu vlastníka?

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník jednotky nahradil při rekonstrukci původní litinové radiátory za nové o stejném výkonu a ty demontované odvezl do sběru. V prohlášení vlastníka jsou rozvody topení (blíže nespecifikovány) v domě určeny jako společná část domu a tak výbor nyní požaduje…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Postup kontaktování nezvěstného vlastníka

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nájemné za vybavení bytu - text zveřejněný na stránkách MMRGarance

18.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva je smlouvou úplatnou. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 2246, že strany si ujednají nájemné pevnou částkou. V odstavci 2 připouští dokonce, že lze uzavřít nájemní smlouvu bez sjednané výše nájemného, které se v…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Přehled průměrných cen stavebních pozemků

16.11.2023, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovení výkupní ceny i zeleného bonusu pro některé solární elektrárny obstálo před Ústavním soudem

15.11.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Skupina senátorů (navrhovatelka) podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z roku 2021 (č. 6/2021), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Lepší spoření na stáří, podpora zaměstnaneckých akcií a jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték

15.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

ERÚ uveřejnil nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu v moderním intuitivním prostředí. Do srovnání jsou zahrnuty (pouze) produkty a ceníky, které dodavatelé dobrovolně poskytli provozovateli…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

14.11.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 6. 11. do 12. 11. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie

14.11.2023, Zdroj: MŽP

Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sněmovna schválila ve druhém čtení novelu, která umožní sdílení vyrobené elektřiny

14.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny, schválila ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů,…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Úřad k novelizaci právní úpravy datových schránek

14.11.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů vítá novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se podařilo docílit zrušení nadměrné ingerence do soukromí fyzických osob, neboť došlo k úpravě…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu

13.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu.…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Dohody v SVJ po novele zákoníku práceGarance

8.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 19. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela”), a který přináší zásadní změny v oblasti pracovního práva. Pravidla…

Přístupné pro: Start | Plus

Vyúčtování na konci rokuGarance

8.11.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtování služeb se ve většině SVJ dělá k 31. 12. daného roku. V praxi je běžné, že pokud některý dodavatel energií vystavuje faktury k jinému datu, požádá správce o mimořádnou fakturu k 31. 12 a vyúčtuje všechny služby ke stejnému datu. Jsou i společenství,…

Přístupné pro: Start | Plus

Elektronická podání orgánům veřejné moci a doručování prostřednictvím datových schránekGarance

8.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S tématem zřízení povinných datových schránek pro SVJ, jež přinesl letošní rok a jemuž jsme se v minulosti již článkem věnovali, souvisí i téma elektronických podání orgánům veřejné moci (typicky v prostředí SVJ se jedná o rejstříkový soud). Doručování…

Přístupné pro: Start | Plus

Vláda schválila cestovní mapu pro rozvoj malých a středních reaktorů v Česku

6.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda schválila materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nazvaný Plán pro malé a střední reaktory v České republice – využití a hospodářský přínos. Na základě tohoto dokumentu bude inovativní technologie zařazena do Státní energetické koncepce a…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sněmovna schválila a k projednání Senátu předala liniový zákon

6.11.2023, Zdroj: SMS ČR

Z liniového zákona, který má za cíl urychlit výstavbu hlavně silnic, dálnic a železnic, se do budoucna zřejmě stane zákon o urychlení výstavby strategické infrastruktury. Vztahovat se bude nově i na stavby pro energetickou bezpečnost související s jadernou…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jak je to s povinností kontroly systému vytápění?

6.11.2023, Zdroj: SEI ČR

Kontrola systému vytápění nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MMR rozdělí obcím 135 milionů korun na digitalizaci územních plánů

6.11.2023, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne obcím do 5 tisíc obyvatel 135 milionů korun na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího do souladu se standardem. MMR eviduje po skončení výzvy celkem 836 přijatých žádostí o…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se dle Teplárenského sdružení promítne do cen tepla

3.11.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství. Cena rezervované výstupní kapacity v přepravní soustavě se zvyšuje na více než dvojnásobek a nárůst nákladů distribuce plynu pro teplárny přesahuje 40 %. V…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Blíží se konec vládních stropů a MPO doporučuje ověření podmínek smluv na dodávky energií

3.11.2023, Zdroj: MPO ČR, ERÚ ČR

Dodavatelé energií letos snižují ceny svých produktů. Situace na trzích s energiemi se ale může rychle měnit a nemusí tak pro laika být vždy přehledná. Je třeba, aby si zákazníci udržovali základní přehled o tom, jaké smlouvy na dodávky energií mají…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zateplení dokáže snížit náklady na vytápění až o 60 procent

2.11.2023, Zdroj: SFŽP ČR

Současné tempo zateplování v ČR je nevyhovující, mezi odborníky převládá shoda, že je potřeba výrazně zrychlit. Materiálu i kapacit stavebních firem je aktuálně dostatek. Zateplení je v první řadě ideálním řešením v boji proti vysokým cenám energií, lze jím…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Návrh úpravy nájemného při zhodnocení domu nebo bytu - § 2250 NOZGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Start | Plus

Zrychlení vyklizení bytu po skončení nájmu v připravované novele občanského zákoníkuGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Start | Plus

Omezení řetězení nájemních smluv ve zvažované úpravě nájemních vztahůGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Start | Plus

Zvažované úpravy nájemních vztahů, které byly představeny odborné veřejnostiGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1826aGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2174bGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje právo postihu (regres) mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 374/2022 Sb. je zde promítnut článek 18…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2115Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním pravidlem je, že záruční doba běží od okamžiku odevzdání věci kupujícímu. Zde tedy není rozhodující, zda si kupující věc skutečně prohlédl nebo zda ji začal užívat, ale postačí, že poskytovatel záruky vytvořil předpoklady pro to, aby tak kupující…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1844bGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení transponuje čl. 10 směrnice 2002/65 regulujícího použití prostředků komunikace na dálku v případě smluv o finančních službách.

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1824aGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že podnikatel uzavírá se spotřebitelem smlouvu distančním způsobem, je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o takto uzavřené smlouvě, a to v textové podobě a v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím,…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2117Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout u poskytovatele záruky bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Je na kupujícím, zda vadu přímo označí nebo jen…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1829aGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení pamatuje na situace, kdy je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory, a to buď během výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb, nebo při nevyžádané návštěvě podnikatele…

Přístupné pro: Plus
Nahrávám...
Nahrávám...