dnes je 24.6.2024

Input:

Nález 41/2003 SbNU, sv.29, K návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytů vydáváním vlastních právních předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 29, nález č. 41

Pl. ÚS 2/03

K návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytů vydáváním vlastních právních předpisů

Přestože nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 528/2002 Sb., byla zrušena protiprávní regulace nájemného, stanovená výměrem Ministerstva financí č. 06/2002, protiústavní situace odstraněna nebyla, neboť v důsledku právní úpravy nájemních vztahů normami občanského práva zůstalo nájemné „zafixováno“ ve výši, jež vycházela ze zrušeného cenového výměru. Za tohoto právního stavu se vydávání cenového moratoria jako prostředku ochrany nájemců jeví Ústavnímu soudu nadbytečné, nad rámec § 9 ve spojení s § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, neboť vede k bezdůvodnému omezení smluvní volnosti stran. Prodlužování protiústavního stavu opakovaně konstatovaného Ústavním soudem je za těchto okolností zcela nežádoucí a znamená protiústavnost právního předpisu, jenž je toho příčinou.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 sp. zn. Pl. ÚS 2/03 ve věci návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytů prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů (nález byl vyhlášen pod č. 84/2003 Sb.).

Výrok

I. Nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Návrh, aby vládě České republiky bylo zakázáno pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytů vydáváním vlastních právních předpisů, se odmítá.

Odůvodnění

I.

Dne 27. 1. 2003 obdržel Ústavní soud návrh skupiny 25 senátorů, vedené Jaroslavem Kuberou, na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, jež bylo schváleno vládou České republiky na jejím zasedání dne 19. 12. 2002 a publikováno ve Sbírce zákonů dne 20. 12. 2002, a návrh na vydání předběžného opatření, na jehož základě by Ústavní soud měl zakázat vládě, aby pokračovala v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů.

V úvodu tohoto podání se upozorňuje na to, že původně byla výše nájemného z bytu upravena vyhláškou Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška byla nálezem Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000 sp. zn. Pl. ÚS 3/2000 zrušena, a to dnem 31. 12. 2001, čímž Ústavní soud podle navrhovatelů legislativě poskytl dostatek času k vytvoření nového kvalitního předpisu. Vláda však tuto dobu na přípravu ústavně konformního zákona o nájemném údajně nevyužila, když Poslanecké sněmovně předložila

Nahrávám...
Nahrávám...