dnes je 31.3.2023

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

28.3.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 13. 3. do 26. 3. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Postup při připojování výroben elektřiny

27.3.2023, Zdroj: ERÚ

V posledním období významně roste zájem o připojení nových výroben elektrické energie. Co do počtu se většinou jedná o malé fotovoltaické elektrárny připojené v odběrných místech zákazníků na hladině nízkého napětí (NN). Z hlediska objemu však dominují…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zákon o zadávání veřejných zakázek bude jednodušší, vstřícnější a omezí korupci

24.3.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Poslanecké sněmovna schválila návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Díky ní se sníží administrativní náročnost, zároveň ale přinese větší volnost zadavatelům a také upraví pravidla pro přidělování zakázek dodavatelům odsouzeným například za…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sněmovna schválila novelu stavebního zákona i zákon o jednotném environmentálním stanovisku

24.3.2023, Zdroj: ČTK, Arnika

Podle v poslanecké sněmovně schválené novely stavebního zákona nevznikne Nejvyšší stavební úřad ani jemu podřízená soustava krajských úřadů. Stavební úřady tak zůstanou dál při obcích a vznikne pouze Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Informace ÚOOÚ k žádostem o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek

23.3.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřadu pro ochranu osobních údajů byl doručen značný počet podání, jejichž obsahem je žádost fyzické osoby o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek. S ohledem na to Úřad sděluje, že pokud fyzická osoba nesouhlasí s uvedením svých…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Aktuální stanoviska ve věci uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

23.3.2023, Zdroj: MMR ČR, MF ČR

Generálním finančním ředitelstvím byla vydána Informace, kterou se od 1. 4. 2023 mění přístup k uplatňování DPH při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených, kdy již není provozování veřejného pohřebiště obcí považováno za výkon…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Přehled a předpověď počasí nejen pro zemědělce

23.3.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ve spolupráci ČHMÚ a ČZU vznikly mapy plošného rozložení meteorologických prvků, které byly měřeny na 320 stanicích ČHMÚ. Ve spolupráci ČZU, farmářů a EMS Brno je provozována síť měřících stanic…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Mapa připojitelnosti pomůže zákazníkům při plánování jejich fotovoltaické elektrárny

22.3.2023, Zdroj: EG.D

Mapa připojitelnosti ukazuje lokality, kde je možné přetokovou fotovoltaickou elektrárnu připojit. „Jako člen skupiny E.ON podporujeme zelené zdroje a jejich implementaci…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Transformaci České pošty bude provázet mírná redukce poboček

22.3.2023, Zdroj: Vláda

Ztrátová Česká pošta by měla v nadcházejících dvou letech projít zásadní transformací, která zefektivní její činnost a povede k ekonomické stabilizaci tohoto státního podniku. Transformace má spočívat především ve fyzickém oddělení státních a komerčních služeb…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

22.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny

21.3.2023, Zdroj: MPSV ČR

Na základě podezření o zneužívání příspěvku pro solidární domácnost zahájilo MPSV kontroly, které prověří, zda tato pomoc míří skutečně tam, kam má. Výplata podpory na ubytování osob s dočasnou ochranou byla pozastavena a někteří příjemci byli vyzváni, aby…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Na kolik osob se rozúčtovávají služby v prázdném bytě?

21.3.2023, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Odpovědnost stavebního úřadu za pochybení v souvislosti s činností autorizovaného inspektora

21.3.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud z části vyhověl stěžovatelům domáhajícím se náhrady nemajetkové újmy z titulu nezákonného rozhodnutí, jímž měl být certifikát autorizovaného inspektora vydaný ve zkráceném stavebním řízení, na jehož základě byla v blízkosti nemovitostí ve…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Otázky a odpovědi k zastropování cen elektřiny a plynu

21.3.2023, Zdroj: MPO ČR

Dodávka elektřiny prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny (§ 2 odst. 7 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.). Kategorie zákazníků se stanovenou cenou (§ 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.). Nejvyšší měsíční hodnota odběru elektřiny/plynu (§ 5 nařízení vlády…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovisko ke změně evidovaného dodavatele u odběrného místa v lokální distribuční soustavě a k problematice souhrnných odběrných míst

20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V lokálních distribučních soustavách (ať už v elektroenergetice, nebo v plynárenství) mohou existovat osoby ve specifickém postavení, které jsou současně provozovatelem lokální distribuční soustavy, dodavatelem elektřiny/plynu pro zákazníky v rámci lokální…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Náklady na odečty a rozúčtování měřidel

20.3.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Výnosy z pronájmu - daň z příjmů právnických osob

20.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Souhlas pronajímatele s investicí nájemceGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Předávací protokolGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Prohlášení pronajímatele - vlastníkaGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Kamerový systém na fasádě domu

17.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Tipy k zajištění průchodnosti společných prostor

17.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Rozhodování o obkladu společných prostor SVJ

16.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Požadavek advokáta a ochrana osobních údajů

16.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Věcné břemeno - podle listiny

16.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2988Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2988 - § 2990 jsou nadepsána „ochrana proti nekalé soutěži”. Tato ustanovení upravují nároky oprávněné osoby, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno přímo nekalou soutěží (ustanovení § 2988), speciální aktivní legitimaci (ustanovení § 2989 odst.…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2976Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2976 a násl. představuje soukromoprávní část úpravy ochrany hospodářské soutěže (ochrana před nekalou soutěží). Z hlediska systematického kontinuálně s předchozí úpravou (srov. ustanovení § 44 ObchZ) upravuje tzv. generální klauzuli nekalé soutěže…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2975Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení úpravy konkurenční doložky do části týkající se hospodářské soutěže je novinkou, obchodní zákoník obdobné ustanovení neobsahoval (konkurenční doložku upravoval toliko u jednotlivých smluvních typů – u obchodního zastoupení v ustanovení § 672a ObchZ,…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2990Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2982Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovněž vymezení skutkové podstaty parazitování na pověsti vychází z předchozí úpravy (srov. ustanovení § 48 ObchZ). V souladu s terminologií občanského zákoníku namísto „podniku” používá pojem „závod”, dále používá jednotné číslo („výrobku nebo služby” namísto…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2979Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2979 jsou vložena společná ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží (výrobku) nebo služby. Jde o úpravu převzatou z ustanovení § 45 odst. 3 a § 46 odst. 2 ObchZ. Zatímco předchozí úprava se vztahovala zvlášť ke klamavé reklamě…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2980Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava v ustanovení § 2980 navazuje na ustanovení § 50a ObchZ a vychází zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. 12. 2006, o klamavé a srovnávací reklamě, od níž se členské státy nemohou odchýlit přijetím přísnější ani mírnější…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2983Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podplácením ve smyslu ustanovení § 2983 je jednání spočívající v poskytnutí jakéhokoli prospěchu, hmotného i nehmotného charakteru, jehož účelem je takové jednání soutěžitele, jemuž je poskytován, které je nekalé, tj. v rozporu s dobrými mravy soutěže, a jehož…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 318Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadně platí (k tomu viz komentář k ustanovení § 317), že zakladatel může nadační listinu měnit pouze v případě, že si zakladatel tuto změnu (pro sebe či jiný orgán nadace) v nadační listině vyhradil. Je tedy na zakladateli, aby v nadační listině vymezil, kdo…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 321Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účel nadace a jeho vymezení je zcela zásadní, neboť určuje charakter nadace, její zaměření, resp. rámec, který určuje následnou činnost nadace. Účel nadace může být buď veřejně prospěšný, který směřuje k podpoře všeobecného blaha, ale i dobročinný, který…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 325Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení navazuje na ustanovení předcházející, která upravují možnou změnu účelu nadace. Pro případ změny účelu nadace stanoví omezení, které se týká vázanosti

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 329Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do nadace může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být jakékoliv věci v právním slova smyslu (tj. jak movité, tak i nemovité), práva či jiné majetkové hodnoty, které splňují předpoklad trvalého výnosu a současně nesmí…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 338Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 332Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklady do nadace přijímá před jejím vznikem osoba, kterou nadační listina určí jako správce vkladů (určení správce vkladů je povinnou náležitostí nadační listiny podle § 310, může jich být i…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2986Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotěrné obtěžování je nová zákonná skutková podstata, předchozí právní úprava obdobnou skutkovou podstatu neobsahovala. Výstižnější by zřejmě bylo označení „nevyžádaná reklama”, Srov. Ondrejová, D. Nová skutková podstata nekalé soutěže „dotěrné obtěžování”,…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 337Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadační kapitál je peněžní vyjádření nadační jistiny, tj. peněžní vyjádření hodnoty souhrnu vkladů, případně nadačních darů, které tvoří nadační jistinu. Údaj o výši nadačního kapitálu musí být uveden v nadační listině a povinně se zapisuje do nadačního…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 20Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nositelem práv a povinností může být pouze osoba (srov. ustanovení § 17 odst. 1). Občanský zákoník vychází z bipartice osob (osoby fyzické nebo právnické, srov. ustanovení § 18) Klade se již otázka, zda toto vymezení je dostačující a odpovídá soudobým poměrům.…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2989Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2989 navazuje historicky na ustanovení § 54 ObchZ. Zatímco v prvním odstavci dochází pouze ke změně výrazu „spotřebitel” na „zákazník” (takže se teoreticky rozšiřuje okruh aktivně legitimovaných osob o osoby oprávněné hájit zájmy zákazníků –…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 320Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadační listinu lze zásadně změnit po vzniku nadace, a to v částech a způsobem, který si zakladatel vyhradil, nebo pokud si tak nevyhradil, pak za splnění podmínek uvedených v § 318 a není-li zakladatele, pak nadační listinu může změnit na návrh nadace soud za…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 322Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje možnost změnit účel nadace soudem za těchto podmínek:

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 327Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi podstatné náležitosti nadační listiny patří dle § 310 mimo jiné určení zakladatele a údaj o výši jeho vkladu. Vklad přitom může být jak peněžitý, tak i…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 339Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2981Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

U vyvolání nebezpečí záměny se spojují dva typicky nekalosoutěžní prvky: klamání (snaha o záměnu výrobku s výrobkem jiného soutěžitele, konkurenta) a parazitování (profitování z pověsti konkurenta či jeho výrobku). Často také může docházet k souběhu více…

Přístupné pro: Plus
Nahrávám...
Nahrávám...